/ / ЦОЛ ШАГНАВ

ЦОЛ ШАГНАВ

Тус Цагдаагийн газрын саатуулах байрны дарга, цагдаагийн ахмад Ц.Болд архидан согтуурахтай тэмцэх ажил хариуцсан ахлах байцаагчаар томилогдон цагдаагийн хошууч цолоор, хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Цогтсайхан хэсгийн байцаагчаар томилогдон цагдаагийн дэслэгч цолоор, хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Эрхэмзаяа хэсгийн байцаагчаар томилогдон цагдаагийн дэслэгч цолоор, хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Ганзориг хэсгийн байцаагчаар томилогдож цагдаагийн дэслэгч цолоор, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн зохицуулагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Эрдэнэбат хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зохицуулагчаар томилогдон цагдаагийн дэслэгч цолоор тус тус шагнагдав.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна